W pierwszej połowie 2022 r. firmy zalegające z płatnościami korygowały swoje rozliczenia VAT prawie 30 tys. razy, a wierzyciele tylko 9 tys. razy. W 2021 r. było to odpowiednio 35,5 tys. razy w przypadku dłużników i 17,3 tys. razy w przypadku wierzycieli.
Z ministerialnych statystyk wynika, że w ostatnich latach najwięcej, bo 80,5 tys. razy, dłużnicy korygowali swoje rozliczenia VAT ze względu na problemy z płatnościami w pierwszym roku pandemii, tj. w 2020. W tym samym czasie wierzyciele skorzystali z ulgi na złe długi zaledwie 29,6 tys. razy. Było ich 2,5 razy mniej niż dłużników zalegających z płatnościami.