W momencie rozpoczęcia mieszania składników płynu do e-papierosów można już mówić o „wytwarzaniu” wyrobu akcyzowego – uzasadnił Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła spółki, która produkuje płyn do papierosów elektronicznych (wyrób akcyzowy) oraz aromaty (nie są wyrobem akcyzowym), które nie są przeznaczone do wykorzystania w e-papierosach. Proces produkcyjny obu produktów wygląda tak samo. Oba są mieszaniną smakowo-zapachową na bazie glikolu i/lub gliceryny z zawartością aromatu z nikotyną lub bez nikotyny. Zasadniczo spółka już na początku produkcji wie, czy z taśmy zjedzie płyn do e-papierosów, czy wyrób nieakcyzowy. Zdarza się jednak, że decyduje o tym na etapie końcowym produkcji, np. jeśli pracownik popełni błąd w produkcji.
Spór sprowadzał się do tego, w którym momencie produkt staje się wyrobem akcyzowym.
Spółka uważała, że dopiero na końcowym etapie, gdy ma gotowy produkt. Wtedy też powinna złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zabezpieczenie akcyzowe (może ono być w formie: depozytu w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, czeku).
Natomiast dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że kluczowe jest przeznaczenie, a więc początkowa faza produkcji. Organ doprecyzował, że spółka już na etapie zakupu bądź wytworzenia w składzie podatkowym i magazynowania surowców w postaci glikolu, gliceryny, aromatów i ich mieszanin powinna wiedzieć, jaką część z tych wyrobów chce przeznaczyć do produkcji płynu do e-papierosów. Na podstawie tego szacunku powinna złożyć zabezpieczenie akcyzowe.
Sprawa trafiła do sądu. WSA w Lublinie zgodził się ze spółką, że wyrobem akcyzowym jest płyn do papierosów, który przeznaczony jest do wykorzystania w e-papierosach, a więc albo gotowy produkt, albo półprodukt. Nie jest więc wyrobem akcyzowym mieszanina półproduktów w trakcie produkcji.
Innego zdania był NSA. Sędzia Ryszard Pęk uzasadnił, że zgodnie z art. 99b ustawy o podatku akcyzowym produkcją płynu do e-papierosów jest jego wytwarzanie, przetwarzanie, a także jego rozlew. – „Wytwarzanie”, a nie „wytworzenie”, co wskazuje na to, że wyrób akcyzowy powstaje już w początkowym etapie, gdy zaczyna się produkcja – uzasadnił sędzia Pęk. Dodał, że same składniki służące do produkcji nie są wyrobem akcyzowym. Produkcja, a więc wytwarzanie, zaczyna się, gdy składniki są wlewane do kanistra produkcyjnego. Jest to już czynność podlegająca opodatkowaniu akcyzą. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 28 września 2022 r., sygn. akt I FSK 354/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia