Wynika to z odpowiedzi Komendy Głównej Policji oraz Ministerstwa Finansów na pytanie DGP. Jako podstawę prawną takiego działania obie instytucje podają art. 131 par. 1 kodeksu postępowania karnego (k.p.k.).