Stawka 8 proc. VAT przysługuje na termomodernizację tylko w tej części, jaka przypada na powierzchnię domu jednorodzinnego nieprzekraczającą 300 mkw. W pozostałej części prawidłowe jest 23 proc. VAT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wniosek o wydanie WIS dotyczył dostawy i montażu paneli słonecznych na dachach domów jedno rodzinnych (klasa 1110 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) o powierzchni przekraczającej 300 mkw., a przez to niezaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Z wniosku wynikało, że wynagrodzenie za taką instalację obejmuje zarówno koszt towarów (paneli słonecznych), jak i ich montaż. Dyrektor KIS potwierdził, że będzie to świadczenie kompleksowe.
Odnosząc się natomiast do stawki VAT, zwrócił uwagę na art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Przepis ten mówi o 8-proc. stawce dla dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących „obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym”. Chodzi o domy o powierzchni nieprzekraczającej 300 mkw. oraz mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 150 mkw.
Dyrektor KIS potwierdził, że montaż paneli słonecznych jest termomodernizacją, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Jednak w celu zastosowania 8-proc. stawki musi być spełniona również druga przesłanka – obiekt budowlany lub jego części, których dotyczą dane czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Dlatego, jeżeli dom ma powierzchnię powyżej 300 mkw., to do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zalicza się tylko jego część (tj. 300 mkw.) i do tej części stosuje się 8-proc. VAT. Część tę należy obliczyć jako udział powierzchni 300 mkw. (tj. objętej społecznym programem mieszkaniowym) w całkowitej powierzchni użytkowej domu, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 41 ust. 12 oraz art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy o VAT. Natomiast w pozostałej części (tj. powyżej 300 mkw) należy zastosować stawkę w wysokości 23 proc. – wynika z WIS..
Wiążąca informacja skarbowa z 12 września 2022 r., sygn. 0111-KDSB1-1.440.147.2022.3.IH