Wniosek o wydanie WIS dotyczył dostawy i montażu paneli słonecznych na dachach domów jedno rodzinnych (klasa 1110 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) o powierzchni przekraczającej 300 mkw., a przez to niezaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Z wniosku wynikało, że wynagrodzenie za taką instalację obejmuje zarówno koszt towarów (paneli słonecznych), jak i ich montaż. Dyrektor KIS potwierdził, że będzie to świadczenie kompleksowe.