W pierwszej połowie br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pozostawił bez rozpatrzenia 3 tys. wniosków o interpretację na ok. 16,6 tys. złożonych. Dla porównania w całym 2020 r. postąpił tak 3824 razy (na ok. 25,4 tys. złożonych wniosków) – wynika z danych przesłanych przez KIS naszej redakcji.

W ubiegłym roku dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji 5162 razy (na niespełna 32 tys. wniosków).
Statystyki KIS pokazują, że od 2020 r. podatnicy coraz częściej szukają odpowiedzi na swoje pytania u dyrektora KIS. Zapewne jest to skutek licznych od kilku lat zmian w prawie podatkowym, a szczególnie w bieżącym roku.
W samym pierwszym półroczu br. podatnicy złożyli 16,6 tys. wniosków o interpretacje, a otrzymali 12,6 tys. interpretacji.
W całym 2021 r. liczba złożonych wniosków wyniosła 32 tys., a otrzymanych interpretacji 23 tys. W 2020 r. wniosków było 25,4 tys., a wydanych interpretacji ok. 20 tys.
Rośnie liczba odmów. Procentowo ich udział z roku na rok maleje. W pierwszym półroczu br. dyrektor KIS zostawił bez rozpatrzenia ponad 5,5 proc. złożonych wniosków o interpretację, w całym 2021 r. było to ponad 6 proc., a w 2020 r. – 6,6 proc.
Należy jednak wziąć pod uwagę to, że przybywa samych wniosków o interpretacje. Patrząc więc na liczbę postanowień o pozostawieniu tych spraw bez rozpatrzenia, można stwierdzić, że odmów przybywa.
Przypomnijmy, że dyrektor KIS pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, gdy jest on niekompletny, np. brakuje podpisu, opisu stanu faktycznego, własnego stanowiska podatnika lub jego uzupełnienia, wniesionej opłaty.
W praktyce jednak dyrektor KIS często wzywa wnioskodawców do udzielenia odpowiedzi na pytania, które w istocie stanowią przedmiot wniosku. Przykładem są pytania dotyczące ulgi na badania i rozwój. Często organ żąda od podatnika wskazania, czy jego działalność spełnia przesłanki definicji działalności badawczo-rozwojowej.
Problem polega na tym, że cokolwiek by podatnik nie zrobił, jest stratny. Jeżeli nie odpowie na pytania organu, to nie dostanie interpretacji. Jeżeli odpowie, to otrzymana interpretacja będzie bezwartościowa, bo udzielona odpowiedź będzie uwarunkowana stanem faktycznym przedstawionym przez podatnika. Jeżeli w trakcie kontroli urząd dojdzie do wniosku, że stan faktyczny jest inny, to wydana wcześniej interpretacja nie będzie chronić podatnika.
Chcąc podważyć odmowę wydania interpretacji (a ściślej – pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia), podatnik musi złożyć zażalenie. Ze statystyk KIS wynika, że najczęściej takie zażalenia są rozpatrywane na niekorzyść je składających. W pierwszym półroczu dyrektor KIS rozpatrzył pozytywnie tylko 24 takich zażaleń na 301 złożonych, w całym 2021 r. – 28 na 579, a w 2020 r. – 10 na 550.
Zażalenie składa się do tego samego organu, który wydał postanowienie o odmowie. Taki tryb był wielokrotnie krytykowany, ale nic w tej sprawie się nie zmieniło. Podatnicy nie mają wyjścia – jeżeli chcą skierować sprawę do sądu administracyjnego, muszą najpierw złożyć zażalenie. Bez tego nie mają prawa złożyć skargi do sądu.
Ze statystyk wynika, że rośnie liczba interpretacji potwierdzających prawidłowość stanowiska podatników. Z reguły są one korzystne dla pytającego, ale nie zawsze.
W pierwszym półroczu br. było ich 9,7 tys. na 12,6 tys. wszystkich wydanych w tym czasie interpretacji, co oznacza, że organ potwierdził stanowisko podatnika w 76,5 proc. przypadków. Rok wcześniej takich przypadków było 75 proc., w 2020 – 73 proc., a w 2019 r. – niespełna 70 proc. ©℗
Dane dotyczące interpretacji indywidualnych
Rok Wydane interpretacje Interpretacje potwierdzające prawidłowość stanowiska podatnika Złożone wnioski o wydanie interpretacji Postanowienia o pozostawieniu wniosku o interpretację bez rozpatrzenia Zażalenia złożone na pozostawienie wniosku o interpretacji bez rozpatrzenia Pozytywnie rozpatrzone zażalenia na pozostawienie wniosku o interpretację bez rozpatrzenia
liczba procent wszystkich interpretacji
I połowa 2022 12627 9667 76,56 16572 2999 301 24
2021 23025 17215 74,77 31826 5162 579 28
2020 20270 14824 73,13 25398 3824 550 10
2019 21032 14703 69,91 26812 3995 215 9
2018 23529 16866 71,68 27783 4259 340 12
Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa