Eksperci zwracają też uwagę, że stawki należy okresowo weryfikować. Natomiast jeżeli wymieniana jest część środka trwałego, np. agregat linii produkcyjnej, wówczas konieczna jest częściowa likwidacja takiego aktywa.
Firmy muszą też pamiętać o prawidłowym zakwalifikowaniu kosztów do wartości początkowej środka trwałego. Przykładowo: jego wartości nie mogą zwiększać przeprowadzone szkolenia pracowników obsługujących np. dane urządzenie czy linię produkcyjną. Pod uwagę nie bierze się także kosztów poniesionych przed dniem podjęcia udokumentowanej decyzji o pozyskaniu środka trwałego.