Poprzez ulgę sponsoringową, określaną również jako ulga na działalność CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli na społeczną odpowiedzialność biznesu, prawodawca w założeniu chce premiować aktywność podatników polegającą na wspieraniu podmiotów prowadzących działalność w określonym w przepisach zakresie i konkretnych okolicznościach. Zakres stosowania tej zachęty został jednak zakreślony dość wąsko, bo pominięto wiele społecznie istotnych obszarów, ograniczając ją wyłącznie do tych przypadków, w których beneficjentami świadczeń dokonanych przez podatników zamierzających skorzystać z takiej ulgi są jedynie podmioty prowadzące działalność w zakresie sportu, kultury i szkolnictwa wyższego. Takie zawężenie jest przyczyną dość intensywnej krytyki tych regulacji ze strony podatników oraz przedstawicieli podmiotów, które ze względu na przedmiot swojej działalności zostały wykluczone poza obszar premiowania fiskalnego, przez co mogą utracić (a w zasadzie już tracą) sponsorów.

Na jakie korzyści może liczyć podatnik