Po raz kolejny minister finansów odroczy obowiązek stosowania kas fiskalnych przez myjnie samochodowe – tym razem z 1 października 2022 r. na 1 kwietnia 2023 r. Tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Uwagi do niego można przesyłać do 20 września br. na adres: sekretariat.PT@mf.gov.pl.
Już wcześniej termin ten był odroczony z 1 lipca 2022 r. na 1 października 2022 r. Resort finansów zapowiadał wówczas, że nie będzie kolejnego przesunięcia, ale teraz zmienił zdanie. W uzasadnieniu do projektu wyjaśnił, że podjął tę decyzję, bo w związku z utrzymującym się „stanem zerwanych łańcuchów dostaw” przedsiębiorcy mają problemy z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych.
O problemach związanych z wdrożeniem kas fiskalnych przez myjnie pisaliśmy szczegółowo w artykule „Monopol podnosi koszty instalacji w myjniach” (DGP nr 130/2022). Sygnalizowaliśmy wówczas, że na rynku dostępny jest tylko jeden model kasy, zaprojektowany specjalnie z myślą o usługach myjni. Jest to kasa wirtualna (tj. w formie oprogramowania), do której trzeba użyć specjalnego urządzenia. Ze względu na warunki panujące w myjni nie może to być tablet ani smartfon. Każde stanowisko musi mieć odrębną kasę wirtualną i urządzenie, na którym jest zainstalowana.
Ani kasa, ani urządzenie nie są objęte ulgą na zakup kas (wynoszącą 90 proc. ceny bez VAT, nie więcej niż 700 zł).
W interpretacji indywidualnej z 5 sierpnia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.165.2022.3.PRM) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że myjnie nie mogą stosować kas wirtualnych ogólnego zastosowania. Rozwiązanie to byłoby znacznie tańsze, bo pozwalałoby zainstalować jedną kasę na urządzeniu (np. komputerze). Za takim rozwiązaniem opowiadali się właściciele myjni. Klient po zakończeniu mycia samochodu otrzymywałby informację, że po zeskanowaniu kodu QR z danego stanowiska może przez minutę pobrać paragon na swój smartfon. Dzięki temu jedna kasa mogłaby obsługiwać wszystkie stanowiska w myjni.
Dyrektor KIS uznał jednak, że to naruszyłoby art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym paragon fiskalny powinien zostać wydany każdemu świadczeniobiorcy.
Przypomnijmy, że przepisy nie zabraniają stosowania w myjniach kas sprzętowych, ale taki sposób ewidencjonowania obrotu nie jest przystosowany do tego rodzaju usług. Kasy sprzętowe nie są bowiem odporne na wilgoć i zniszczenia, a ponadto musi je obsługiwać sprzedawca, którego nie ma w automatycznej myjni. Na rynku nie ma obecnie kas sprzętowych z przeznaczeniem specjalnie dla myjni automatycznych. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – w konsultacjach