Uwagi do niego można przesyłać do 20 września br. na adres: sekretariat.PT@mf.gov.pl.
Już wcześniej termin ten był odroczony z 1 lipca 2022 r. na 1 października 2022 r. Resort finansów zapowiadał wówczas, że nie będzie kolejnego przesunięcia, ale teraz zmienił zdanie. W uzasadnieniu do projektu wyjaśnił, że podjął tę decyzję, bo w związku z utrzymującym się „stanem zerwanych łańcuchów dostaw” przedsiębiorcy mają problemy z nabyciem i instalacją urządzeń fiskalnych.