Polska Agencja Nadzoru Audytowego opublikowała raport z kontroli przeprowadzonych przez 12 miesięcy, tj. od lipca 2021 r. do końca czerwca 2022 r. Czytamy w nim, że niekiedy biegłym rewidentom brakuje zawodowego sceptycyzmu w odniesieniu do ryzyka oszustw. PANA, jak wiemy, kontroluje spółki audytorskie. Czy przy tej okazji jest w stanie stwierdzić, że w spółce, której sprawozdanie finansowe badał audytor, może dziać się coś niedobrego, mimo że on sam tego nie zauważył?
Tak, możemy dojść do tego, analizując dokumentację firmy audytorskiej sporządzonej podczas przeprowadzanego przez nią badania sprawozdania finansowego. Od powstania agencji z początkiem 2020 r. zdarzyło się to nam już kilkanaście razy.