Wydatki na zakup waluty wirtualnej są kosztem przy jej sprzedaży – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie zgadza się on natomiast na odliczanie wydatków na wykopanie kryptowaluty.

Mężczyzna, który wystąpił o najnowszą interpretację, spytał, czy przy zbyciu kryptowalut może odliczyć od przychodu wydatki na ich zakup poniesione z własnej renty oraz z pieniędzy, które otrzymał w darowiźnie.
Dyrektor KIS to potwierdził.

Wydatki na nabycie…

W interpretacji z 5 września 2022 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.597.2022.1.MKA) wyjaśnił, że przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej są przychodami z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Przez odpłatne zbycie rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną (art. 17 ust. 1f).
Dochodem jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14–16. Tak stanowi art. 30b ust. 1b ustawy o PIT.
Z art. 22 ust. 14 wynika, że kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej są udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na jej nabycie oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej.
– Przepisy ustawy o PIT nie wskazują na źródło finansowania tych kosztów, zatem wydatki na zakup walut wirtualnych ze środków pochodzących z darowizny oraz renty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu – potwierdził dyrektor KIS.
Dodał, że podatek od dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych wynosi 19 proc. (art. 30b ust. 1a ustawy o PIT). Dochody te trzeba rozliczyć w zeznaniu rocznym PIT-38.

…ale nie sprzęt i prąd

Od przychodu ze zbycia kryptowaluty nie można natomiast odliczyć wydatków na zakup sprzętu niezbędnego do jej wykopania ani kosztów zużywanej w tym celu energii elektrycznej – twierdzi konsekwentnie dyrektor KIS.
Kopanie kryptowalut to co innego niż obrót nimi (zakup i sprzedaż). Polega ono na tym, że kopacz za pomocą sprzętu komputerowego (zużywającego spore ilości energii) dokonuje skomplikowanych obliczeń matematycznych, za co dostaje kryptowaluty. Później może je sprzedać na giełdzie.
Różnicę tę dostrzega także dyrektor KIS i dlatego uważa, że art. 22 ust. 14 ustawy o PIT nie dotyczy wydatków na wykopanie waluty. Argumentem fiskusa jest także to, że wydatki te są tylko pośrednio związane z przychodem ze zbycia kryptowaluty i nie ma możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód.
Dyrektor KIS wydaje więc niekorzystne interpretacje dla kopaczy walut wirtualnych, czego przykładem są interpretacje: z 2 sierpnia br. (sygn. 0114- KDIP2-2.4011.393.2022.7.AP), z 22 kwietnia 2022 r. (0114-KDIP2-2.4011.184. 2022.1.SP), z 15 czerwca 2022 r. (0114-KDIP2- 2.4011.251. 2022.3.SP) i z 13 lipca 2022 r. (0115-KDIT1.4011.333.2022.1.MN).
Wojewódzkie sądy administracyjne orzekają w tej sprawie niejednolicie. Z fiskusem zgodził się WSA w Krakowie w wyrokach z 14 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Kr 1398/21) i z 30 stycznia 2020 r. (I SA/Kr 1052/19). Są one nieprawomocne.
Innego zdania był WSA w Łodzi w: nieprawomocnych wyrokach z 30 listopada 2021 r. (sygn. I SA/Łd 699/21), z 21 lipca 2020 r. (I SA/Łd 285/20) oraz – jedynym prawomocnym – z 19 listopada 2019 r. (I SA/Łd 411/19). Wskazał, że wydatki na zakup sprzętu odpowiedniego do pierwotnego wytworzenia waluty wirtualnej lub opłacenia podwyższonych rachunków za prąd to „udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej”. Mogą być one zatem odliczone od przychodu z jej późniejszego zbycia zgodnie z art. 22 ust. 14 ustawy o PIT – stwierdził łódzki sąd. ©℗