PIT
Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania zawartą w art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Ustawa o PIT dokonuje specyfikacji źródeł przychodów. I tak źródłami przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka jawna nie jest podatnikiem CIT (art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT). Oznacza to, że podatnikami podatku dochodowego są obaj wspólnicy spółki jawnej, tj. pan Karol i pan Zbigniew.