Taki sposób postępowania pozwoli zaoszczędzić nawet setki tysięcy złotych – komentują eksperci.
Chodzi o zwolnienie zapisane w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143). Wynika z niego, że wolne od podatku jest nabycie wyrobów gazowych do celów opałowych przez zakład energochłonny, w którym wprowadzono jeden z systemów prośrodowiskowych.

Zakład energochłonny

Reklama
Definicję zakładu energochłonnego wykorzystującego wyroby gazowe znajdziemy w art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym. Jest to podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości sprzedanej produkcji wyniósł w poprzednim roku nie mniej niż 5 proc.
Spełnienie tej definicji nie jest takie łatwe. Krzysztof Wiński, dyrektor w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC, podaje jako przykład większe przedsiębiorstwa z branży spożywczej.

Reklama
– Wprawdzie zużywają one ogromną ilość gazu do celów opałowych, ale jednocześnie kwota osiąganego przez nie przychodu jest na tyle wysoka, że nie mogą one osiągnąć 5-proc. wskaźnika, o którym mowa w definicji zakładu energochłonnego. Nawet więc, jeśli wdrożą jeden z systemów prośrodowiskowych, to nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego – tłumaczy ekspert.

Jest na to sposób

Przedsiębiorcy znaleźli sposób, jak wybrnąć z tej sytuacji, a utwierdzają ich w tym również interpretacje wydawane przez dyrektora KIS.
Chodzi o drugie zdanie art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym, które brzmi: „Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”.
Ze zdania tego wynika, że zakładem energochłonnym może być zarówno zorganizowana część przedsiębiorstwa, jak i wyspecjalizowany wewnętrzny dział firmowy. Warunkiem jest ich wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne – co potwierdza fiskus.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Przykładem jest interpretacja indywidualna z 8 lipca br. (sygn. 0111-KDIB3-3.3-4013. 93.2022.2.MK). Pytanie zadała spółka, w której około 90 proc. gazu ziemnego jest zużywane na cele opałowe przez dział infrastruktury technicznej (tzw. dział utility).
Spółka wyodrębniła go w strukturze organizacyjnej, co potwierdziła w wewnętrznym schemacie organizacyjnym. Do działu przypisała majątek pozwalający na realizację zadań tej jednostki, takich jak produkcja ciepła na potrzeby socjalne i produkcyjne spółki, zapewnianie dostaw prądu, gazu i gorącej wody, utrzymywanie w odpowiednim stanie firmowej infrastruktury technicznej i elektrycznej, wytwarzanie pary technologicznej na potrzeby produkcyjne.
Wyodrębnionym działem kieruje starszy menedżer, a podlegają mu elektrycy, hydraulicy, mechanicy i pracownicy techniczni.
Dział ma odrębny budżet, co umożliwia wyodrębnienie kosztów związanych z jego działalnością.
Spółka uważała, że skoro dział ten został wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie i może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania, to należy go uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym. Spełni więc definicję zakładu energochłonnego, a zużywany przez niego gaz ziemny będzie zwolniony z akcyzy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Uznał, że skoro dział ten stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach struktur spółki, to spełnia definicję zakładu energochłonnego.
Podobny wniosek płynie z wcześniejszych interpretacji, m.in. z 21 marca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.1.2022.2.MAZ), z 8 lipca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.70.2021.2.MAZ) i z 5 lipca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.126. 2019.1.PJ). W każdej z nich dyrektor KIS potwierdził, że wyodrębnienie funkcjonalne, organizacyjne i finansowe np. kotłowni pozwoli na niebagatelne oszczędności akcyzowe. ©℗

Oszczędności także w węglu

Podobną wykładnię fiskus prezentuje również w sprawie zwolnienia z podatku dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne, w których wdrożono system prośrodowiskowy (art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym). W tym przypadku definicja zakładu energochłonnego nieznacznie się różni, bo nakazuje osiągnąć co najmniej 10 proc. zużycia wyrobów węglowych w wartości sprzedanej produkcji (art. 31a ust. 7).
Jednak również i w tym przypadku przedsiębiorcy mogą wydzielić organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie np. kotłownię, która spełni definicję zakładu energochłonnego. Potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora KIS z 8 kwietnia 2020 r. (sygn.0111-KDIB3-3.4013.8.2020.2.PK).