Projekt zakłada, że złożone w tym roku oświadczenia, chroniące przed mechanizmem pay and refund przy pobieraniu tzw. podatku u źródła, będą ważne o wiele dłużej: