Zwolnienie z podatku przy zakupie auta hybrydowego o pojemności silnika do 2 tys. cm3. nie wygaśnie aż do końca 2029 r. Natomiast obowiązek prowadzenia ewidencji i dokumentacji akcyzowych wejdzie w życie rok później, niż planowano, czyli 1 stycznia 2024 r.

Z kolei producenci energii elektrycznej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, którzy zużywają wyprodukowany w ten sposób prąd, będą mieli mniej obowiązków biurokratycznych.
To tylko niektóre ze zmian, które mają znaleźć się w kolejnej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Założenia do tego projektu opublikowano w miniony piątek w rządowym wykazie prac legislacyjnych.
Zakłada się, że rząd przyjmie projekt do końca września br. Potem nowelizację będzie musiał jeszcze uchwalić Sejm. W życie miałaby ona wejść od 1 stycznia 2023 r.

Auta hybrydowe

Obecne zwolnienie z akcyzy przy zakupie auta hybrydowego z pojemnością silnika spalinowego nieprzekraczającą 2 tys. cm szesc. (tzw. pojazdów z wtyczką) obowiązuje do 31 grudnia 2022 r. (art. 163a ustawy o podatku akcyzowym).
Projekt zakłada, że zostanie ono przedłużone do 31 grudnia 2029 r.

Elektroniczne ewidencje i dokumentacje

Jeszcze w 2023 r. będzie można prowadzić w formie papierowej ewidencje i dokumentacje, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o ustawy, a więc dotyczące m.in. suszu tytoniowego, energii elektrycznej, wyrobów alkoholowych, gazowych i węglowych oraz podatkowych znaków akcyzy.
Potwierdziła się więc nasza wcześniejsza informacja, o której napisaliśmy w artykule „Elektroniczne ewidencje kolejny raz opóźnione” (DGP nr 122/2022).
To kolejne już odroczenie wejścia w życie obowiązku elektronicznych ewidencji akcyzowych.

Mniej biurokracji w OZE

Resort finansów chce również wprowadzić uproszczenia dla producentów energii elektrycznej (zużywających prąd na własne potrzeby) z:
■ generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW;
■ jednostek samorządu terytorialnego produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.
Przepisy akcyzowe przewidują pod pewnymi warunkami możliwość zwolnienia z akcyzy zużytej energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Problem polega na tym, że mimo tego zwolnienia producenci muszą prowadzić ewidencję ilościową prądu i składać deklaracje podatkowe. A sami o tym często nie wiedzą.
Nowelizacja uchyliłaby te obowiązki.
Ponadto – jak zakłada MF – będą wprowadzone uproszczenia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rejestracji, składania deklaracji podatkowej i prowadzenia ewidencji.

Alkohol i wyroby tytoniowe

Najmniejsi producenci napojów alkoholowych nie będą z kolei musieli starać się o certyfikat małego producenta, jeżeli sprzedają swoje trunki wyłącznie na terytorium Polski. Taki certyfikat byłby warunkiem korzystania z niższej stawki podatku wyłącznie przy sprzedaży do innych krajów unijnych.
Niezależnie od tego po 13 lutego 2023 r. nie trzeba będzie składać deklaracji podatkowych w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia całkowicie skażonego alkoholu etylowego, mimo że tego dnia wejdą w życie przepisy tzw. unijnej dyrektywy horyzontalnej.
Natomiast okres ważności banderol nakładanych na cygara i cygaretki wygasałby na podobnych zasadach jak w przypadku wyrobów spirytusowych i winiarskich, a nie jak obecnie co roku.

Wyroby węglowe i susz

Planowana nowelizacja ma również wprowadzić obowiązek zgłaszania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego w deklaracji podatkowej.
Przypomnijmy, że fiskus domagał się do tej pory składania deklaracji uproszczonych przy nabyciu węgla z Unii Europejskiej, co jednak nie wynikało z ustawy. Skrytykował to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 21 lipca 2022 r. (sygn. akt I SA/Ke 225/22). Pisaliśmy o tym w artykule „Firma nabywająca węgiel z UE nie musi składać deklaracji AKC-UA” (DGP nr 144/2022).

Inne zmiany

W deklaracjach kwartalnych znajdzie się szerszy zakres czynności opodatkowanych, dotyczących zarówno wyrobów wolnych od akcyzy, jak i opodatkowanych zerową stawką podatku.
W zbiorczym elektronicznym dokumencie dostawy miałyby być wykazywane przypadki, w których podmiot odbierający posiada kilka miejsc odbioru. Ograniczone zostaną obowiązki podróżnych dokonujących wewnątrz wspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych na cele handlowe.
Poszerzony ma też zostać zakres definicji zbiornika standardowego, która ma znaczenie dla przepisów o zwolnieniu z podatku przy imporcie gazu. ©℗
Etap legislacyjny
Założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – opublikowane