Parlamentarzysta, który wystąpił z interpelacją, pytał Ministerstwo Finansów o podwyższenie limitu 2 mln euro dla podatników PIT, który zobowiązuje do prowadzenia pełnej rachunkowości. Dotyczy on osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku. Przy obliczaniu limitu dla danego roku bierze się pod uwagę średni kurs NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.
Wiceminister wyjaśnił, że Polska ma najwyższy limit przychodów w UE zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostki tworzone przez osoby fizyczne. Zwrócił uwagę, że ponieważ jest on ustalony w euro, co roku ulega zwiększeniu: