Z prawie 1,97 mln przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne tylko 20,5 tys. (1,04 proc.) prowadziło pełną księgowość – wynika z odpowiedzi wiceministra finansów Piotra Patkowskiego na interpelację poselską.

Parlamentarzysta, który wystąpił z interpelacją, pytał Ministerstwo Finansów o podwyższenie limitu 2 mln euro dla podatników PIT, który zobowiązuje do prowadzenia pełnej rachunkowości. Dotyczy on osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku. Przy obliczaniu limitu dla danego roku bierze się pod uwagę średni kurs NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.
Wiceminister wyjaśnił, że Polska ma najwyższy limit przychodów w UE zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostki tworzone przez osoby fizyczne. Zwrócił uwagę, że ponieważ jest on ustalony w euro, co roku ulega zwiększeniu:
  • dla 2019 r. wyniósł 8 559 000 zł (przeliczany po średnim kursie z roku poprzedniego),
  • dla 2020 r. wyniósł 8 746 800 zł,
  • dla 2021 r. wyniósł 9 030 600 zł,
  • dla 2022 r. wynosi 9 188 200 zł.
Podkreślił, że na 21 lipca 2022 r. równowartość 2 mln euro to ok. 9,5 mln zł.
Piotr Patkowski wskazał, że jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 r. pełną księgowość prowadziło tylko 1,04 proc. z niemal 1,97 mln przedsiębiorców będących podatnikami PIT. Pozostali przedsiębiorcy stosowali uproszczone rozliczenia:
  • podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadziło 1 461 172 (tj. 74,19 proc.) firm,
  • ewidencję przychodów prowadziło 421 147 (21,38 proc.) podatników,
  • kartę podatkową prowadziło 66 749 (3,39 proc.) przedsiębiorstw.
Resort podał dane za 2020 r., bo za 2021 r. przedsiębiorcy rozliczali się w bieżącym roku, co oznacza, że GUS jeszcze ich nie ma.
Odpowiedź z 1 sierpnia 2022 r. wiceministra finansów Piotra Patkowskiego na interpelację nr 34 617