Takie rozwiązanie przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Został on już opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt wdraża unijną dyrektywę 2020/284 oraz najważniejsze przepisy ściśle z nią powiązanego rozporządzenia Rady (UE) 2020/283, o których pisaliśmy szerzej w artykule „Bruksela chce mieć nadzór nad handlem online” (DGP nr 245/2018). Regulacje te miały obowiązywać już od początku 2022 r., ale na skutek silnego sprzeciwu unijnego sektora finansowego ich wejście w życie zostało opóźnione o kolejne dwa lata. Nowe przepisy zaczną więc obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Unijna baza danych o płatnościach