Od przychodu ze zbycia kryptowaluty nie można odliczyć wydatków na zakup sprzętu niezbędnego do jej wykopania ani kosztów zużywanej w tym celu energii elektrycznej – konsekwentnie twierdzi dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Takie stanowisko wyraził w najnowszej interpretacji z 2 sierpnia br. (sygn. 0114-KDIP2-2.4011.393.2022.7.AP) oraz we wcześniejszych – m.in. z 22 kwietnia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4011.184. 2022.1.SP), z 15 czerwca 2022 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4011.251. 2022.3.SP) i z 13 lipca 2022 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.333.2022.1.MN).
Wojewódzkie sądy administracyjne orzekają w tej sprawie niejednolicie. Z fiskusem zgodził się krakowski WSA w wyrokach z 14 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Kr 1398/21) i z 30 stycznia 2020 r. (I SA/Kr 1052/19). Drugie z orzeczeń dotyczyło podobnego problemu, ale na gruncie CIT.
Inaczej uznał WSA w Łodzi w wyrokach z 30 listopada 2021 r. (sygn. I SA/Łd 699/21), z 21 lipca 2020 r. (I SA/Łd 285/20) i z 19 listopada 2019 r. (I SA/Łd 411/19). Wskazał, że wydatki na zakup sprzętu odpowiedniego do pierwotnego wytworzenia waluty wirtualnej lub opłacenia podwyższonych rachunków za prąd to „udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej”, które mogą być odliczone od przychodu z jej późniejszego zbycia. Pozwala na to art. 22 ust. 14 ustawy o PIT.
Takiego zdania był również przedsiębiorca, który wystąpił o interpretację Wskazał, że zajmuje się wydobywaniem walut wirtualnych w sposób pierwotny, tj. wskutek obliczeń matematycznych wykonywanych za pomocą urządzeń elektronicznych. Wytworzone w ten sposób kryptowaluty sprzedawał. Wymagało to jednak poniesienia wydatków, m.in. zakupu odpowiedniego sprzętu elektronicznego i opłacenia rachunków za energię elektryczną.
Przedsiębiorca podkreślał we wniosku o interpretację, że bez tych wydatków nie byłby w stanie wytworzyć kryptowalut, a tym samym nie uzyskałby przychodu z ich sprzedaży. Uważał więc, że są to wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej w rozumieniu art. 22 ust. 14 ustawy o PIT i mogą być odliczone od przychodu. Przedsiębiorca przywołał korzystne dla siebie wyroki WSA w Łodzi z 19 listopada 2019 r. (sygn. I SA/Łd 411/19 – prawomocny) i z 21 lipca 2020 r. (I SA/Łd 285/20).
Dyrektor KIS uznał jednak inaczej. Zwrócił uwagę, że pierwotne wytworzenie kryptowaluty nie jest tym samym co jej nabycie, przedsiębiorcy nie dotyczy więc art. 22 ust. 14 ustawy o PIT. Dodatkowo sporne wydatki są tylko pośrednio związane z przychodem ze zbycia kryptowaluty, bo nie ma możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. To oznacza, że nie będą mogły być odliczone od przychodu – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4011.393.2022.7.AP