Pytanie zadał podatnik, który wraz z czwórką rodzeństwa odziedziczył 17 grudnia 2020 r. majątek po zmarłym bracie. Na dzień spisywania notarialnego aktu dziedziczenia wartość masy spadkowej nie była jeszcze znana. W jej skład wchodziło bowiem wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne z zakładu pracy.
30 maja 2022 r. wartość majątku przypadająca na poszczególnych spadkobierców nie przekroczyła kwoty wolnej w wysokości 9637 zł. Istniało jednak prawdopodobieństwo, że w przyszłości limit ten zostanie przekroczony, a więc powstałaby konieczność zapłaty podatku.
Reklama
We wniosku o interpretację podatnik wyraził zdanie, że z chwilą, gdy limit zostanie przekroczony, będzie miał sześć miesięcy na złożenie w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2, w którym powiadomi fiskusa o odziedziczeniu majątku. To pozwoliłoby mu skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przywołał art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043 ze zm.). Zgodnie z nim podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia przy nabyciu majątku od najbliższej rodziny jest złożenie zgłoszenia SD-Z2 w urzędzie skarbowym w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. W tym przypadku termin ten należy liczyć od dnia rejestracji aktu dziedziczenia. Takie zasady dotyczą także sytuacji, gdy nabyty majątek dopiero po pewnym czasie przekroczy wysokość kwoty wolnej, czyli 9637 zł – podkreślił dyrektor KIS.
Jeśli więc podatnik chce skorzystać ze zwolnienia, powinien był złożyć formularz SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania aktu dziedziczenia i określić w nim wartość spadku według swojej wiedzy, nawet jeśli jeszcze nie wie, jaka ostatecznie ona będzie – podsumował.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.77.2022.1.ASZ)