Eksperci zwracają uwagę, że choć regulacje o pośrednich transakcjach rajowych wprowadziły obowiązki biurokratyczne, których nie uświadczą przedsiębiorcy w innych krajach UE, to są w nich luki. Kolejny raz apelują więc do resortu finansów, aby rozważył ich likwidację lub zawieszenie.