Złożone już oświadczenia zarządu o tym, że przy zachowaniu należytej staranności płatnik nie wiedział o okolicznościach uniemożliwiających stosowanie niższej stawki podatku u źródła lub zwolnienie z podatku, będą ważne do końca roku podatkowego. Do końca następnego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego będzie za to można składać tzw. oświadczenia następcze.

Zmiany w tym zakresie zakłada projekt najnowszego rozporządzenia ministra finansów. Miałyby one dotyczyć wyłącznie oświadczeń złożonych terminowo, które jeszcze nie zdążyły wygasnąć.
Chodzi o oświadczenia WH-OSC (w CIT) i WH-OSP (w PIT), czyli jedną z możliwości uniknięcia stosowania tzw. mechanizmu pay and refund w podatku u źródła. Przypomnijmy, że gdy łączna kwota dywidend, odsetek lub należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotu powiązanego przekracza 2 mln zł, polski płatnik powinien potrącić od nich podatek u źródła według krajowej stawki (20 lub 19 proc.). Dopiero potem można starać się o zwrot nadpłaconego podatku (WHT), jeśli były dostępne preferencje z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Płatnik, który nie chce stosować mechanizmu pay and refund, ma dwa wyjścia. Pierwsze to pozyskanie specjalnej opinii o stosowaniu preferencji w poborze WHT, na którą można powoływać się przez 36 miesięcy. W praktyce jest to jednak bardzo trudne. Drugie wyjście to właśnie złożenie we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia, w którym płatnik deklaruje, że przy zachowaniu należytej staranności – sprowadzającej się do zgromadzenia i weryfikacji informacji o podatniku – nie widzi przeszkód w zastosowaniu preferencji z umowy międzynarodowej (zwolnienia z podatku albo niższej stawki daniny). Oświadczenie należy złożyć nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł.
Od początku 2022 r., gdy w życie weszła nowelizacja wprowadzająca Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), oświadczenia ważne są przez trzy miesiące. Potem, jeśli płatnik kontynuuje takie wypłaty na rzecz podmiotu powiązanego, należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie „następcze” (do 7. dnia następnego miesiąca), w którym płatnik powtórzy dotychczasowe informacje.
Resort finansów opublikował już projekt nowelizacji ustawy o CIT i niektórych innych ustaw, w którym zaproponował wydłużenie ważności oświadczeń pierwotnych do końca roku podatkowego (ewentualnie roku obrotowego) i wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia następczego do końca następnego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Pisaliśmy o tym w artykule „Fiskus gasi pożary w CIT, które sam wywołał” (DGP 127/2022).
Projekt nowelizacji jest ciągle konsultowany. Zgodnie z założeniami ma wejść w życie od 2023 r., ale zmiany dotyczące oświadczeń w podatku u źródła obowiązywałyby z mocą wsteczną, a więc od początku 2022 r. Resort finansów postanowił w związku z tym w najnowszym projekcie rozporządzenia przedłużyć wspomniane terminy dla oświadczeń już złożonych w tym roku.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego: w uzgodnieniach międzyresortowych