Zmiany w tym zakresie zakłada projekt najnowszego rozporządzenia ministra finansów. Miałyby one dotyczyć wyłącznie oświadczeń złożonych terminowo, które jeszcze nie zdążyły wygasnąć.
Chodzi o oświadczenia WH-OSC (w CIT) i WH-OSP (w PIT), czyli jedną z możliwości uniknięcia stosowania tzw. mechanizmu pay and refund w podatku u źródła. Przypomnijmy, że gdy łączna kwota dywidend, odsetek lub należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotu powiązanego przekracza 2 mln zł, polski płatnik powinien potrącić od nich podatek u źródła według krajowej stawki (20 lub 19 proc.). Dopiero potem można starać się o zwrot nadpłaconego podatku (WHT), jeśli były dostępne preferencje z międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Płatnik, który nie chce stosować mechanizmu pay and refund, ma dwa wyjścia. Pierwsze to pozyskanie specjalnej opinii o stosowaniu preferencji w poborze WHT, na którą można powoływać się przez 36 miesięcy. W praktyce jest to jednak bardzo trudne. Drugie wyjście to właśnie złożenie we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia, w którym płatnik deklaruje, że przy zachowaniu należytej staranności – sprowadzającej się do zgromadzenia i weryfikacji informacji o podatniku – nie widzi przeszkód w zastosowaniu preferencji z umowy międzynarodowej (zwolnienia z podatku albo niższej stawki daniny). Oświadczenie należy złożyć nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł.