Sprawa dotyczyła właściciela gruntu i posadowionego na nim budynku. Pracownicy urzędu miasta przeprowadzili u niego oględziny i obliczyli, że powierzchnia użytkowa domu wynosi 150 mkw., budynku gospodarczego – 24 mkw., a gruntów 530 mkw. Spór sprowadzał się do tego, czy budynki są opodatkowane podatkiem od nieruchomości, a jeśli tak, to od jakiej powierzchni jest danina.
Zdaniem organów opodatkowaniu podlegają odrębnie grunty i budynki, co wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Organy przyjęły za podstawę opodatkowania powierzchnię budynków obliczoną podczas oględzin. Bazowały też na dokumentach za wcześniejsze lata, ponieważ podatnik uniemożliwił przeprowadzenie oględzin przez biegłego (próby urząd podejmował trzykrotnie). Burmistrz wydał więc trzy decyzje ustalające wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego na lata 2015, 2016 i 2019. Podtrzymało je Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie.