Taką deklarację złożył wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny w odpowiedzi na poselską interpelację. Grupa posłów, która z nią wystąpiła, nawiązała do jednej ze zmian, która weszła w życie 1 lipca 2022 r. Znowelizowany art. 48 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 813 ze zm.) pozwala urzędnikom fiskusa żądać udostępnienia danych bankowych z rachunku osób fizycznych „w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi odpowiednio w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe”.
Wcześniej szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego mogli pozyskać podobne dane tylko w takim w zakresie, w jakim prowadzili postępowanie lub czynności wyjaśniające wobec osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Dostęp do informacji o kontach osób fizycznych był możliwy wyłącznie w trakcie postępowania podatkowego. Szerzej pisaliśmy o skutkach tej zmiany w artykule „KAS z większym dostępem do kont” (DGP nr 125/2022).