Chodzi o istniejące od 1991 r. zamojskie centrum handlowe, sprzedające sprzęt AGD i RTV w kraju i za granicą. Pod koniec 2010 r. właściciel firmy Stanisław Kujawa miał wykryć podejrzane faktury, z których wynikało, że Nexa bierze udział w tzw. karuzeli podatkowej. W jej ramach firma kierowała m.in. wnioski o zwrot podatku, który nie został w ogóle zapłacony przy okazji fikcyjnych transakcji.

W Białej Księdze resort poinformował, że urząd kontroli skarbowej rozpoczął swoje działania w Nexie jeszcze w kwietniu 2011 r. Nie były one jednak konsekwencją zawiadomienia złożonego przez Stanisława Kujawę, a prośby litewskiego fiskusa o wszczęcie kontroli wielostronnej (na Litwie także odnotowano wyłudzenia podatku). Fiskus w dokumencie przedstawia szczegółowo schemat wyłudzeń VAT i twierdzi, że właściciel Nexy nie zachował należytej staranności biznesowej, a wręcz aktywnie uczestniczył w tym procederze.

MF informuje m.in., że w 2012 roku spółka zatrudniała średnio 75 pracowników oraz posiadała sieć sprzedaży detalicznej. Mimo tego ani jeden telefon komórkowy lub iPad pochodzący z zakwestionowanych transakcji nie został sprzedany na rzecz odbiorcy detalicznego w kraju. Dodatkowo, mimo że towar mógł być łatwo identyfikowany, poprzez numery identyfikacyjne IMEI, spółka nie gromadziła ich, ani nie weryfikowała w żaden sposób.

Biała Księga odnosi się także do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który 17 czerwca 2014 r. (sygn. I SAB/Lu 3/14) stwierdził, że działania UKS wobec Nexy były przewlekłe i rażąco naruszały prawo. Sąd zobowiązał wtedy urząd do wydania rozstrzygnięć w ciągu jednego miesiąca od dnia zwrotu organowi akt podatkowych z odpisem prawomocnego wyroku.

UKS wniósł jednak skargę kasacyjną od tego orzeczenia więc ciągle nie jest ono prawomocne. Na dowód prawidłowości działań urzędników Ministerstwo Finansów przywołuje także pozytywne dla lubelskiego UKS wyniki kontroli przeprowadzonej pod koniec 2013 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Biała Księga - pełny tekst dokumentu