Wprowadzony w lipcu tego roku pakiet Niskich Podatków to wiele udogodnień dla podatników. Główne punkty reformy to obniżka stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., utrzymanie kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł. Czy zwróciliście jednak uwagę na rzadziej opisywane, ale równie istotne ulgi i odpisy?

O najnowszej reformie podatkowej napisano już wiele. Przede wszystkim nowy, obowiązujący od 1 lipca 2022 r. system jest bardziej progresywny względem poprzednich lat, więc osoby o niższym dochodzie będą odprowadzały proporcjonalnie mniejszą jego część na podatek dochodowy niż podatnicy zarabiający więcej.
Tak zaprojektowany system podatkowy skutecznie niweluje nierówności społeczne, ponieważ obniżka stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. obejmie miliony podatników, bez względu na formę zatrudnienia – pracowników, zleceniobiorców, emerytów oraz przedsiębiorców. Jest to więc zmiana korzystna dla większości.
Autorzy reformy postarali się, aby nierówności społeczne wyrównywało wiele dodatkowych przepisów. Na początek zwróćmy uwagę na wprowadzone ulgi.

Ulgi i preferencje dla rodzin i rodziców samotnie wychowujących dziecko

Wraz z pakietem Niskie Podatki samotni rodzice odzyskają prawo do preferencyjnego rozliczenia, tzn. dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. To rozwiązanie zastąpi dotychczasową ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł wprowadzoną w styczniu br.
Prorodzinnych udogodnień jest więcej. Po pierwsze została zwiększona kwota zarobków, jaką może osiągnąć dorosłe uczące się dziecko do
25. roku życia, aby rodzic mógł korzystać z preferencji podatkowych (z 3089 zł do 12-krotności renty socjalnej, czyli w 2022 r. do 16 061,28 zł).
Kolejne wyjście naprzeciw rodzinom to wyłączenie rent rodzinnych małoletnich z dochodu rodziców. I wreszcie – nowe regulacje wprowadzają preferencje podatkowe dla osób otrzymujących zasiłki macierzyńskie.

Ulgi podatkowe – takie jak ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów – będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie. Oznacza to, że nie będą opodatkowane, jeśli ich wysokość wraz z pozostałymi przychodami objętymi tymi ulgami nie przekroczy kwoty
85 528 zł rocznie.
Inne zmiany w ulgach i zwolnieniach

Ulga na związki zawodowe

Wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. tzw. ulga na związki zawodowe, polegająca na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na składki członkowskie wniesione do związku zawodowego, została zmieniona ustawą wprowadzającą Niskie Podatki.
Przede wszystkim podwyższony został limit odliczenia z 300 zł do 500 zł rocznie. Ponadto uproszczono dokumentowanie wpłaconych składek członkowskich, jeśli za podatnika robi to jego pracodawca, pobierając je z dochodu pracownika i przekazując na konto związku.
W takiej sytuacji dla podatnika wystarczającym dowodem poniesienia wydatku z tytułu tych składek będzie informacja PIT-11.

Ulga na zabytki

Niskie Podatki zmodyfikowały ulgę na zabytki wprowadzoną od 1 stycznia br. Od przyszłego roku wydatki na nabycie zabytku nieruchomego nie będą podlegały odliczeniu.
Poza tym ograniczono wydatki na prace konserwatorskie, renowacje oraz roboty budowlane w zabytku nieruchomym wyłącznie do zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.

Rozszerzenie zakresu zwolnienia

Rozszerzono zakres zwolnienia, z którego korzystają emeryci i renciści otrzymujący świadczenia z tytułu wcześniejszego zatrudnienia, np. od byłych pracodawców.
Od lipca grono podatników korzystających z tego zwolnienia rozszerzono o osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a limit zwolnienia podwyższono z obecnych 3 tys. zł
do 4,5 tys. zł.

Większe odpisy dla organizacji pożytku publicznego (OPP)

Kolejną zmianą, o której często się zapomina, są nowe przepisy dotyczące organizacji pożytku publicznego (OPP) – fundacji, stowarzyszeń itd. W dużej mierze funkcjonują one z dotacji finansowych i są zależne od swoich darczyńców. Im więcej pieniędzy znajdzie się na ich kontach, tym więcej celów statutowych będą mogły zrealizować.
Z tego powodu ustawodawca zdecydował się na rozwiązania gwarantujące więcej środków dla tych organizacji. Dzięki zmianom OPP będą miały większy udział w podatku PIT. W rozliczeniu rocznym za 2022 rok podatnicy będą mogli przekazać wybranej OPP aż 1,5 proc. podatku zamiast dotychczasowego 1 proc.
Szczegółowe informacje dotyczące pakietu Niskie Podatki zawsze można znaleźć na przeznaczonej do tego stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/niskiepodatki/
Artykuł powstał we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową.