Andrzej Wapowski, radca prawny, Manager w ENODO Advisors
Adam Mazur, Associate w ENODO Advisors
Przedmiotem uchwały było zagadnienie prawne mające znaczenie w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej budzące poważne wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Dotyczyło ono kwestii istotnej z punktu widzenia procedur podatkowych, tj. tego, czy pełnomocnictwo szczególne złożone w trakcie kontroli podatkowej jest również z automatu skutecznie złożone na etapie postępowania podatkowego. W tym zakresie zderzały się przeciwstawne poglądy wyrażane przez sądy.

Dwa stanowiska