W pięciu sprawach dotyczących MDR zakończonych wyrokami sądu kasacyjnego dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wystosował do podatników wezwania o doprecyzowanie stanu faktycznego. Trzy zakończyły się wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia, z czego jedno zostało już zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W pozostałych dwóch przypadkach podatnicy uzupełnili wprawdzie stan faktyczny, ale fiskus i tak przygotowuje postanowienia o pozostawieniu wniosków bez rozpatrzenia.

Tak wynika z odpowiedzi biura prasowego Ministerstwa Finansów na pytanie DGP. Resort poinformował w niej również, że w pierwszej połowie 2022 r. do dyrektora KIS wpłynęło 11 wniosków o wydanie interpretacji dotyczących przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR).
Pytanie zadaliśmy w związku z uzyskaną wcześniej z MF informacją o tym, że mimo korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych nadal nie została wydana ani jedna interpretacja indywidualna dotycząca przepisów o raportowaniu schematów podatkowych. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule „Fiskus milczy w sprawie MDR” (DGP nr 145/2022).
Przypomnijmy, że dyrektor KIS odmawiał wydawania interpretacji od początku funkcjonowania tych przepisów (od 2019 r.). Wskazywał, że zgodnie z art. 14b par. 1 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) mogą one dotyczyć wyłącznie przepisów materialnego prawa podatkowego, a regulacje o MDR mają charakter sprawozdawczy, proceduralny, a więc nie mogą być interpretowane. Sądy administracyjne I instancji początkowo się z tym zgadzały, ale potem zaczęły prezentować inne stanowisko. Szala przechyliła się na korzyść podatników wraz z precedensowym wyrokiem NSA z 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1703/20). Stanowisko, zgodnie z którym dyrektor KIS powinien wydawać interpretacje dotyczące przepisów o MDR, potwierdzono w kolejnych orzeczeniach sądu kasacyjnego, np.: z 2 marca 2021 r. (II FSK 2386/20), z 29 kwietnia 2021 r. (II FSK 1873/20), z 8 grudnia 2021 r. (III FSK 4548/21), z 16 lutego 2022 r. (III FSK 4150/21). NSA zastrzegał w nich jednak, że gdy stan faktyczny opisany we wniosku o wydanie interpretacji jest niejednoznaczny, fiskus ma prawo prosić podatników o jego doprecyzowanie w trybie art. 169 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Jeśli wnioskodawca się do tego nie zastosuje, wydane zostaje postanowienie o umorzeniu postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 169 par. 4 ordynacji podatkowej. To takie właśnie postanowienie zostało zaskarżone przez podatnika do WSA. Trudno więc wykluczyć, że problem znów trafi na wokandę sądu kasacyjnego, a ten ponownie oceni, czy dyrektor KIS ma prawo wydać interpretację indywidualną. ©℗