Wypłata trafi do żyjących powstańców warszawskich, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz ich żyjących małżonków, jeśli powstaniec zmarł w 2022 r., ale wniosek został złożony przed jego śmiercią. Nagrodę otrzymają też ci powstańcy, którzy w 2021 r. nie zostali wskazani jako laureaci ze względu na niespełnienie wymogów formalnych z przyczyn od siebie niezależnych. Obecnie na świecie żyje blisko 810 uczestników Powstania Warszawskiego, a ich średni wiek to 98 lat.
Co do zasady takie nagrody są opodatkowane PIT na zasadach ogólnych jako przychód z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy PIT). W przypadku wypłaty dla powstańców mieszkających za granicą dochód ten (przy uwzględnieniu rozwiązań przewidzianych we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem rezydencji podatnika) podlega opodatkowaniu tylko w krajach ich rezydencji podatkowej.