Chodzi o wdrożoną w tym roku w systemach informatycznych urzędów skarbowych funkcjonalność AUTO ZWROT, która pozwala na automatyczne badanie zasadności zwrotów oraz automatyczny przelew na rachunek bankowy. Dotyczy to jednak tylko zwrotów VAT (i PIT) do kwoty 5 tys. zł.
Artur Soboń podał te dane, bo poseł, który wystąpił z interpelacją, pytał, dlaczego przedsiębiorcy tak długo czekają na zwrot podatku. Wiceminister wyjaśnił, że zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług terminy są terminami maksymalnymi (jeżeli nie zachodzą przesłanki do przedłużenia terminu zwrotu VAT). Podatnik może więc otrzymać VAT znacznie wcześniej, jeżeli zasadność zwrotu zostanie zweryfikowana i nie będzie budziła wątpliwości organu.