W maju 2022 r. skarbówka realizowała zwroty w ciągu 35 dni w sytuacjach, w których maksymalny czas to 60 dni – podał wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację. Wyjaśnił też, że w przypadku wykorzystywania mechanizmu autozwrotu podatnicy otrzymywali podatek średnio w 11 dni, liczone od dnia zatwierdzenia deklaracji VAT.

Chodzi o wdrożoną w tym roku w systemach informatycznych urzędów skarbowych funkcjonalność AUTO ZWROT, która pozwala na automatyczne badanie zasadności zwrotów oraz automatyczny przelew na rachunek bankowy. Dotyczy to jednak tylko zwrotów VAT (i PIT) do kwoty 5 tys. zł.
Artur Soboń podał te dane, bo poseł, który wystąpił z interpelacją, pytał, dlaczego przedsiębiorcy tak długo czekają na zwrot podatku. Wiceminister wyjaśnił, że zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług terminy są terminami maksymalnymi (jeżeli nie zachodzą przesłanki do przedłużenia terminu zwrotu VAT). Podatnik może więc otrzymać VAT znacznie wcześniej, jeżeli zasadność zwrotu zostanie zweryfikowana i nie będzie budziła wątpliwości organu.
Wiceminister przypomniał, że podstawowy termin zwrotu podatku to 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Dodatkowo ustawa o VAT przewiduje terminy wynoszące odpowiednio 15, 25 (w tym również zwrot na rachunek VAT), 40 oraz 180 dni. Ich zastosowanie uzależnione jest co do zasady od sytuacji podatkowej podatnika.
– Od 1 stycznia 2022 r. w Polsce wprowadzono dwa dodatkowe preferencyjne terminy zwrotu VAT: są to szybki zwrot VAT w terminie 15 dni dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz zwrot w terminie 40 dni dla przedsiębiorców wystawiających faktury w fakultatywnym Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) – zwrócił uwagę Artur Soboń. Dodał, że wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur elektronicznych przetwarzanych za pośrednictwem KSeF przyczyni się do zwiększenia automatyzacji procesów.
Przypomnijmy, że dziś przesyłanie faktur przez KSeF jest dobrowolne, ale od 2024 r. ma być już obowiązkowe. Pisaliśmy o tym w artykule „Obowiązkowe e-faktury dopiero w 2024 r.” (DGP nr 117/2022).
Odpowiedź z 8 lipca 2022 r. na interpelację poselską nr 34276