Od 2024 r. operatorzy platform internetowych będą musieli przesyłać fiskusowi informacje o wartości transakcji dokonywanych za ich pośrednictwem przez poszczególnych sprzedawców. Pierwsze dane mają trafić do organów za 2023 r.

Dzięki nim skarbówka zamierza uszczelnić system poboru podatku dochodowego i VAT.
Fiskus nie będzie zbierał danych o poszczególnych nabywcach towarów i usług. Chce pozyskać zbiorcze informacje o sprzedawcach i wartości sprzedaży realizowanej przez nich za pośrednictwem platform.
– Będą to zagregowane dane, a nie o poszczególnych transakcjach – zapewnił na wczorajszej konferencji prasowej Marcin Lachowicz, dyrektor departamentu polityki podatkowej w Ministerstwie Finansów.
To wystarczy – jak mówił – aby organy podatkowe mogły zweryfikować, czy deklarowane przez sprzedającego przychody są prawidłowe.
Dyrektor podkreślił, że już dziś organy podatkowe mogą poprosić platformę internetową o takie informacje. Po zmianach dane te byłyby przekazywane automatycznie. Na początku – za cały rok, docelowo – co kwartał.

Bez drobnicy

Będą pewne wyłączenia. Do skarbówki nie będą przesyłane informacje na temat osób, które za pomocą internetu chcą się pozbyć nieużywanych już ubrań.
– Celem administracji skarbowej nie jest zbieranie informacji o obywatelach, którzy sprzedają niepotrzebną parę butów – wyjaśnił dyrektor Marcin Lachowicz.
Nie będą raportowane informacje o:
  • sprzedawcach, którzy dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem platformy i których wynagrodzenie nie przekroczyło 2 tys. euro w danym okresie sprawozdawczym,
  • podmiotach rządowych,
  • spółkach notowanych na giełdzie,
  • sprzedawcach z sektora wynajmu nieruchomości, jeżeli dokonali ponad 2 tys. transakcji najmu w danym okresie sprawozdawczym.

Od 2024 r.

Obecnie MF prowadzi prekonsultacje założeń do nowej ustawy. Zostały one udostępnione na stronie resortu, a uwagi do nich można przesłać do 24 lipca 2022 r. na adres: sekretariat.dsp1@mf.gov.pl.
Potem do konsultacji trafi już gotowy projekt nowej ustawy o obowiązkach sprawozdawczych operatorów platform internetowych. Ministerstwo zakłada, że zostanie ona uchwalona i opublikowana do końca roku.
Pierwsze sprawozdania (w formie JPK) trafiłyby do skarbówki w 2024 r. za 2023 r. Do tego czasu platformy internetowe musiałyby dostosować swoje systemy informatyczne do nowych obowiązków.
Od 2024 r. platformy będą więc musiały zbierać, weryfikować i przekazywać informacje o sprzedawcach działających na ich platformie – zarówno o osobach fizycznych, jak i podmiotach będących rezydentami krajów UE.
Informacje te otrzymają organy państw unijnych, a także sprzedawcy, których dotyczyć będą te dane.
Prace nad nowymi przepisami są bowiem związane ze zmianą dyrektywy unijnej w zakresie wymiany i przekazywania danych podatkowych (DAC7).
– Nie wprowadza ona nowych obowiązków. Ma jedynie na celu ujednolicić wymagania wobec operatorów platform działających w Unii Europejskiej – wyjaśnił dyrektor Lachowicz.
Polska administracja będzie się wymieniała zebranymi informacjami zarówno z innymi państwami UE, jak i z tymi, które podpisały stosowne umowy o wymianie informacji podatkowej. ©℗