Problem powstał wskutek wejścia w życie Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105). Zgodnie z nią od 1 stycznia br. spółki, w których nieruchomości stanowią ponad 50 proc. aktywów, mogą co prawda potrącać od przychodu odpisy amortyzacyjne, ale amortyzacja podatkowa nie może przekraczać bilansowej. Ograniczenie to wynika z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 8 ustawy o PIT.
Ma to swoje skutki. W lutym br. w odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że spółki nieruchomościowe, które w księgach rachunkowych wyceniają swoje nieruchomości inwestycyjne według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej, nie mogą ich od 1 stycznia br. amortyzować dla celów podatkowych. Poinformowaliśmy o tym w artykule „Brak amortyzacji bilansowej wyklucza podatkową” (DGP nr 31/2022).