Tylko podatnik, który spędził za granicą trzy lata kalendarzowe, zanim wrócił na stałe do Polski, skorzysta w rozliczeniu rocznym z tzw. ulgi na powrót – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodzi o zwolnienie przysługujące od 2022 r. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 oraz ust. 43 i 44 ustawy o PIT. Mają do niego prawo podatnicy przenoszący się na stałe do naszego kraju, którzy przez trzy poprzednie lata kalendarzowe nie mieli miejsca zamieszkania w Polsce. W art. 21 ust. 43 pkt 2 mowa jest o trzech latach kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym podatnik zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski.
Dzięki zwolnieniu podatnik nie płaci przez następne cztery lata podatku dochodowego od przychodów do 85 528 zł rocznie z wymienionych w przepisach źródeł (np. z pracy, ze zleceń, z działalności gospodarczej).
O ulgę tę spytała Polka, która w maju 2019 r. wyjechała do Niemiec i jako tamtejsza rezydentka podatkowa rozliczała się z fiskusem za lata 2019–2021. W maju 2022 r. wróciła na stałe do Polski. Uważała, że skoro przez trzy ostatnie lata była niemiecką rezydentką podatkową, to w rozliczeniu za 2022 r. będzie mogła skorzystać z ulgi na powrót.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Podkreślił, że w art. 21 ust. 43 pkt 2 lit. a ustawy o PIT nie ma mowy o zagranicznej rezydencji podatkowej, ale o pobycie za granicą przez trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym podatnik zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski. ©℗

Ulga na powrót a długość okresu miejsca zamieszkania

Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 przysługuje podatnikowi posiadającemu obywatelstwo polskie, innego kraju UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej albo Kartę Polaka, który nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie obejmującym:
• trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub
• obywatelom jakiegokolwiek kraju i bezpaństwowcom, którzy nieprzerwanie przez trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienili miejsce zamieszkania na terytorium Polski, mieszkali w państwie UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
• obywatelom jakiegokolwiek kraju i bezpaństwowcom, którzy przebywali na terytorium Polski nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat kalendarzowych poprzedzających okres trzech lat pobytu za granicą.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4011.454.2022.1.PD