Dodał, że w przypadku nierezydentów (podatników PIT) właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Spytaliśmy o to w związku z wątpliwościami czytelników, którzy chcieliby złożyć takie oświadczenie, ale nie wiedzą, do którego urzędu powinni je wysłać. W internecie można znaleźć informacje, że należy kierować się tu miejscem siedziby lub zamieszkania podatnika, ale nie jest to pełna i poprawna odpowiedź.