Skończy się za to instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych tuż przed upływem terminu przedawnienia podatku. Wszystko to wynika z projektu nowelizacji ordynacji podatkowej, do którego dotarł DGP. Projekt autorstwa Ministerstwa Finansów nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, znajduje się w konsultacjach wewnętrznych.
Przewidziano w nim wiele zmian, istotnych zarówno dla fiskusa, jak i dla podatników. Przykładowo skarbówka nie odda przedsiębiorcom nadpłaconego VAT lub akcyzy, jeżeli ciężar finansowy zawyżonego podatku poniósł już konsument, płacąc więcej za towar lub usługę. Przed odmową zwrotu nadpłaty fiskus będzie musiał wykazać, że przedsiębiorca nie poniósł finansowego uszczerbku.
Jednak najważniejsze zmiany dotyczą wspomnianego już przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz blokowania kont.
Od czerwca 2023 r. wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe nie wstrzyma już biegu przedawnienia podatku. Dzisiejszy przepis – jak twierdzą podatnicy oraz ich doradcy – fiskus wykorzystuje instrumentalnie, po to właśnie, aby nie dopuścić do przedawnienia.
Zaczną się w końcu przedawniać zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Obecny przepis, który stoi temu na przeszkodzie, jest sprzeczny z konstytucją, ale wciąż obowiązuje, bo jego sprzeczności z ustawą zasadniczą nie stwierdził formalnie Trybunał Konstytucyjny. Orzekają tak jedynie sądy, wywodząc swój wniosek z innego orzeczenia TK.
Pojawi się za to nowa przesłanka wstrzymania przedawnienia – gdy fiskus ma wydać decyzję z zastosowaniem międzynarodowej umowy podatkowej, ale musi poczekać na informacje z zagranicy.
Zarówno zmiany w przedawnieniu, jak i niemal cała nowelizacja zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2023 r.
Natomiast od 2024 r. weszłyby w życie zmiany w blokowaniu rachunków przedsiębiorcom. Przypomnijmy, że szef Krajowej Administracji Skarbowej już dziś może żądać blokady, ale wyłącznie firmowych rachunków rozliczeniowych, lokat terminowych, rachunków członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz rachunków VAT.
Po zmianach będzie mógł blokować przedsiębiorcom również rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej.

Co więcej, będzie mógł żądać od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i dostawców usług płatniczych, aby wstrzymali podejrzane przelewy.