Do 1,5 proc. wzrosła część podatku, która można przekazać organizacjom pożytku publicznego (OPP); emeryci i renciści będą mogli to robić na podstawie wniosków złożonych w latach poprzednich – poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie przypomniało, że wprowadzone od 1 lipca zmiany podatkowe objęły także zasady przekazywania części podatku na rzecz OPP. Zgodnie z nimi w rozliczeniu za 2022 r. będzie można przekazać 1,5 proc. podatku należnego zamiast 1 proc. Resort dodał, że wprowadzony został także stały mechanizm zautomatyzowanego przekazywania części podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego. Wcześniej funkcjonował on wyłącznie w ramach walki z COVID-19.

„Po tej zmianie emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Wówczas organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach” – podano w komunikacie MF.

Resort wyjaśnił, że rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36). Przypomniano także, że OPP uzyskują środki z 1,5 proc. w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym.

„#NiskiePodatki umożliwiły również emerytom i rencistom wycofanie uprzednio wyrażonej zgody dotyczącej przekazania OPP części podatku. Wycofanie polega na wypełnieniu nowo dodanej części w oświadczeniu PIT-OP pn. +Wycofanie zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz OPP+” – stwierdzono w komunikacie MF. Dodano tam, że obecnie trwają konsultacje formularza.

Resort przypomniał, że aby naczelnik US przekazał 1,5 proc. podatku należnego organizacji wskazanej we wniosku, wybrana OPP musi widnieć w wykazie organizacji uprawnionych do tych środków. Wykaz ten tworzy Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) według stanu na 30 listopada roku podatkowego, a następnie publikuje go do 15 grudnia na stronie internetowe j Narodowego Instytutu Wolności.

„W odniesieniu do przekazania 1,5 proc. podatku należnego z rozliczenia za rok 2022, wykaz ten będzie znany 15 grudnia tego roku” – podano w komunikacie MF. (PAP)

autor: Marek Siudaj