W rozliczeniu za 2022 r. podatnicy będą mogli przekazać organizacjom pożytku publicznego (OPP) nie 1 proc., ale już 1,5 proc. To wynik przyjęcia przez Sejm poprawki Senatu do nowelizacji Polskiego Ładu. Teraz uchwalona ustawa trafi do podpisu prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o zniwelowanie negatywnych dla OPP skutków podwyższenia od 1 stycznia 2022 r. kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenia 12-proc. dolnej stawki skali podatkowej i ulg typu „zero PIT” (np. dla rodziców z co najmniej czwórką dzieci). Ponieważ w 2022 r. wielu podatników w ogóle nie zapłaci daniny (np. korzystający z nowych ulg zero PIT), OPP nie dostaną od nich części podatku. O problemie pisaliśmy już we wrześniu ubiegłego roku w artykule „Kwota wolna w górę to ubytek dla niepełnosprawnych” (DGP nr 189/2021).
Jak pokazują dane resortu finansów, w 2021 r. z 1 proc. PIT organizacje otrzymały łącznie 972,7 mln zł (z rozliczeń za 2020 r.). Podobnie może być w tym roku, ponieważ podatnicy rozliczali się za 2021 r. według zasady sprzed wejścia w życie Polskiego Ładu.
Dlatego MF zaproponował mechanizm rekompensaty. Zakładał on, że jeżeli łączna kwota otrzymanych przez OPP środków z 1 proc. PIT będzie niższa niż w 2022 r., będzie im przysługiwało wyrównanie (kwota miała być co roku waloryzowana). Podczas sejmowych prac nad nowelizacją Polskiego Ładu pomysły na dystrybucję tych środków się zmieniały, ale ostatecznie uznano, że część z nich będzie przekazywana zgodnie z określonym algorytmem, a część poprzez otwarty konkurs ofert. Takiemu rozwiązaniu przeciwne były jednak OPP, które obawiały się uznaniowości ministra finansów w przyznawaniu tych środków.
Senat zaproponował więc poprawkę, która usunęła z nowelizacji mechanizm rekompensat, a w zamian wprowadziła rozwiązanie, które pozwoli podatnikom przekazywać nie jak dotychczas 1 proc. swojego PIT, lecz 1,5 proc. Chociaż przedstawiciel rządu, wiceminister finansów Artur Soboń, był temu przeciwny, posłowie głosiami opozycji i Kukiz'15 przyjęli poprawki senackie.
Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. ©℗
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (podstawowy druk sejmowy 2186) – skierowana do podpisu prezydenta