Po raz pierwszy NSA doszedł do takiego wniosku w wyroku z 14 lutego 2022 r. (sygn. akt II FSK 210/19). Tamto orzeczenie, ze względu na wagę zagadnienia, zapadło w powiększonym składzie siedmioosobowym, przy czym jeden z sędziów zgłosił zdanie odrębne.

Odpowiada płatnik