Zakup pojazdów do demontażu jest opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 2 proc., z wyjątkiem sytuacji gdy podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który prowadzi stację demontażu pojazdów i zajmuje się recyklingiem pojazdów nienadających się do użytku. Wyjaśnił, że w momencie, gdy wydaje zaświadczenie o demontażu, kupiony pojazd staje się odpadem. Takie auto nie jest przeznaczone do dalszej sprzedaży ani użytkowania. Demontowane elementy są sortowane; jedne to odpady do utylizacji, inne nadają się do recyklingu.
Przedsiębiorca wyjaśnił, że za przyjmowany na stację pojazd płaci 1 zł za 1 kg masy. Natomiast oczyszczony odpad w postaci złomu stalowego sprzedaje za 1,5 zł za 1 kg. Dla przykładu, jeżeli z pojazdu o masie 1400 kg, kupionego za 1400 zł, przedsiębiorca uzyska 1200 kg złomu, to sprzedając go w cenie 1,5 zł za 1 kg, uzyska 1800 zł. W uproszeniu (pomijając np. koszty pracownicze) można więc przyjąć, że zarobi 400 zł.
Właściciel stacji chciał się upewnić, że nabycie pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie zaświadczenia o demontażu lub dowodu zakupu nie podlega PCC.
Nie zgodził się z nim dyrektor KIS. Wyjaśnił, że kupując pojazdy do demontażu, podatnik dokonuje czynności, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynność ta podlega PCC.
Dopiero po zakupie auta podatnik wystawia zaświadczenie o demontażu, na podstawie którego można wyrejestrować pojazd. Zaświadczenie to nie jest więc podstawą przeniesienia własności pojazdu – zwrócił uwagę organ.
Przypomniał, że z PCC jest zwolniona sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł (art. 9 pkt 6 ustawy PCC). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 24 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.274.2022.4.AW