Minister finansów obejmie zerową stawką VAT unijne polepszacze gleby oraz dostawy produktów leczniczych, których sprzedaż w kraju była następnie finansowana ze zbiórek publicznych rozpoczętych przed 16 maja 2022 r. Tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Dziś zgodnie z tarczą inflacyjną 2.0 zerową stawką VAT objęte są już krajowe:
  • środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw, z wyłączeniem podłoży mineralnych,
  • określone nawozy i środki ochrony roślin, zwykle przeznaczane do wykorzystania w produkcji rolnej,
  • ziemia ogrodnicza.
Przepisy te mają obowiązywać do końca lipca. Nowelizacja, nad którą pracuje Senat (druk nr 472), wydłuża ten termin do 31 października br. Zgodnie z jej projektem preferencją mają być objęte także analogiczne produkty unijne z rozporządzenia (UE) 2019/10095, które wejdzie w życie 16 lipca br. Rozporządzenie unijne ustanowi definicje, wymagania oraz ureguluje obrót na rynku unijnym towarami wykorzystywanymi w produkcji rolnej (produkty nawozowe), w tym m.in. polepszaczami gleby, biostymulatorami niemikrobiologicznymi oraz podłożami do upraw.
Są one odpowiednikami krajowych towarów objętych zerową stawką VAT. Dzięki ministerialnym przepisom wykonawczym będzie ona obowiązywała również na środki unijne.
Nowelizacja przywróci też (w określonych przypadkach) możliwość stosowania zerowej stawki VAT na dostawy produktów leczniczych, których sprzedaż w kraju była następnie finansowana ze zbiórek publicznych. Co do zasady nie można jej już stosować ze względu na odwołanie stanu epidemii. Dzięki projektowanej nowelizacji będzie to możliwe przy dostawach, które są opłacane pieniędzmi ze zbiórek publicznych rozpoczętych jeszcze przed 16 maja 2022 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – w konsultacjach