Zakłada więc m.in. zawieszenie do końca 2022 r. obowiązywania przepisów o minimalnym podatku dochodowym oraz uchylenie tych, które mówią o ukrytej dywidendzie.
Docelowo z minimalnego podatku dochodowego mają zostać wyłączeni m.in. mali podatnicy, przedsiębiorcy świadczący usługi komunalne oraz podmioty wykonujące usługi zdrowotne.