Chodziło o wykładnię art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). Przepis ten stanowi, że jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty, to przedsiębiorcy powinni płacić między sobą na rachunek bankowy.