Chodziło o spółkę, która w 2022 r. wybrała ryczałt od dochodów spółek, zwany potocznie estońskim CIT. Wydzierżawiła ona od swoich wspólników na 10 lat zakład kamieniarski wraz z niezbędną infrastrukturą. Zawarła z nimi również odrębną umowę, na mocy której wspólnicy zobowiązali się udostępniać spółce wózek widłowy wraz z operatorem.
W rezultacie sama, mimo prowadzenia działalności w branży kamieniarskiej, nie posiadała własnego zakładu ani pieniędzy na jego zakup.