W ten sam sposób przepłyną informacje o polskich podatnikach zarabiających w USA np. na papierach wartościowych.
Usługa zwana w skrócie IDES pozwoli na realizację wymogów wchodzącej stopniowo w życie w Stanach Zjednoczonych ustawy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Zobowiązuje ona zagraniczne (w tym polskie) instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń itp.) do przekazywania danych o rachunkach, których właścicielami są amerykańscy podatnicy. Jeśli takie podmioty nie podejmą współpracy, to narażą się w niedalekiej przyszłości na potrącenie 30-proc. podatku z wszelkich wypłat dokonywanych z USA.
W celu realizacji FATCA Polska i USA podpisały specjalną umowę (Intergovernmental Agreement – IGA). Na jej podstawie nasze instytucje, które chcą podjąć współpracę z USA, mogą rejestrować się na specjalnej liście amerykańskiego fiskusa. Obecnie jest na niej 366 polskich podatników. Teraz będą oni mogli udostępnić wymagane dane naszemu fiskusowi, a ten przy pomocy IDES przekaże je w bezpieczny sposób do USA.