Dealer samochodowy może odliczyć od przychodu wydatki na organizację szkoleń z jazdy sprzedawanymi pojazdami. Nie odliczy natomiast kosztów organizacji wizyt klientów w fabryce aut i w muzeum danej marki – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sąd uznał, że wydatki na szkolenia mają charakter reklamy, natomiast te, które są związane z wizytami w fabryce i muzeum, to reprezentacja mająca na celu budowanie wizerunku i prestiżu firmy.
Spytał o to autoryzowany dealer samochodowy, przekonany, że wszystkie te wydatki mają charakter promocyjno-reklamowy, a więc mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Uważał, że nie ma tu zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, który wyklucza z kosztów wydatki na reprezentację.
Wyjaśnił, że spotkania i wyjazdy do Niemiec organizuje zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych klientów. Mogą oni uczestniczyć w całodniowym szkoleniu z techniki jazdy samochodem, a w Niemczech zwiedzić fabrykę aut i muzeum danej marki, zapoznać się z procesem produkcyjnym oraz ewolucją rozwiązań technicznych zastosowanych w pojazdach.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że zarówno szkolenia z techniki jazdy, jak i wyjazdy do Niemiec mają – mimo pewnych elementów reklamowych – przede wszystkim na celu budowanie prestiżu firmy. Jest to więc reprezentacja i wydatki na ten cel nie mogą być zaliczone do podatkowych kosztów.
Organ przywołał wyrok z 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11), w którym Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, co należy rozumieć przez reprezentację.
Zgodził się z nim WSA w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 1068/18). Przypomniał, że zarówno reprezentacja, jak i reklama mają na celu promocję danego podmiotu, ale każda z nich spełnia ten cel w inny sposób. Reklama polega na przedstawieniu towarów i nakłanianiu do ich zakupu, a reprezentacja kreuje wizerunek sprzedawcy.
Sąd orzekł więc, że wydatki zarówno na szkolenia z techniki jazdy, jak i na wizyty klientów w Niemczech mają na celu kształtowanie wizerunku firmy, przez co nie mogą być zaliczone do podatkowych kosztów.
Wyrok ten uchylił NSA, nie zgadzając się częściowo z fiskusem i z sądem I instancji. Orzekł, że wydatki poniesione na organizację szkoleń z jazdy mają charakter reklamowy, powiązany z prezentacją sprzedawanych samochodów.
– Spółka może więc zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu – wyjaśnił sędzia Sylwester Golec.
Dodał natomiast, że odliczenie nie przysługuje w odniesieniu do wydatków związanych z wizytą w niemieckiej fabryce samochodów i muzeum marki.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 3 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2511/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia