Zgodnie z umową czynsz za dany miesiąc jest płatny do 20. dnia następnego miesiąca. Ponadto w takim samym terminie najemca za każdy miesiąc zwraca 1/12 podatku od nieruchomości zapłaconego przez przedsiębiorcę (jako właściciela lokalu). Umowy z dostawcami mediów najemca zawarł we własnym zakresie. 20 czerwca 2022 r. przedsiębiorca otrzymał zwrot podatku od nieruchomości (należny za maj 2022 r.) w wysokości 246 zł. Jak wynajmujący powinien rozliczyć otrzymany zwrot podatku od nieruchomości na gruncie VAT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH