Możliwość zmiany wybranej na początku tego roku formy opodatkowania daje korekta Polskiego Ładu, czyli ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca). W momencie zamykania tego numeru DGP czekała już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Pewne jest więc, że przedsiębiorcy, którzy wybrali w 2022 r. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub liniowym PIT, będą mogli zmienić formę opodatkowania w trakcie roku. Liniowcy będą mogli wybrać zasady ogólne PIT za cały 2022 rok, a ryczałtowcy – za cały albo za połowę (od lipca do końca grudnia). – I to właśnie ryczałtowcy powinni uważać na swój wybór – przekonuje Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię podatkową.