Z pytaniem wystąpił klub sportowy działający w formie spółki akcyjnej, który prowadzi profesjonalną drużynę siatkarską. Tłumaczył on, że z zawodnikami zawiera umowy o świadczenie usług sportowych i reklamowych. W ramach tych ostatnich zawodnik jest zobowiązany do następujących działań reklamowo-promocyjnych:
Spółka zapewniała, że zawodnicy nie prowadzą działalności gospodarczej, a klub jako płatnik pobiera od ich wynagrodzeń zaliczki na podatek. Chciała się upewnić, że w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 26. roku życia, może stosować zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zero PIT dla młodych.