W związku z nowelizacją Polskiego Ładu resort finansów przygotował nowy wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

Projekt formularza, który będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r., w zeszłym tygodniu został opublikowany na stronie resortu. Uwagi można przesyłać do 23 czerwca 2022 r. na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl.
Zmiany w formularzu są wynikiem nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Chodzi o to, że od 1 lipca br. o zasiłki macierzyńskie zostanie rozszerzony katalog przychodów objętych ulgą zero PIT (zmiana ta będzie miała zastosowanie do zasiłków macierzyńskich za cały 2022 r.).
Ze zwolnienia tego obecnie korzystają: osoby do 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT), wracający z zagranicy (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT), rodzice co najmniej czwórki dzieci (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT), pracujący seniorzy (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT).
W związku z dodaniem do tej listy osób pobierających zasiłek macierzyński w części E formularza PIT-11 pojawią się trzy nowe wiersze (od 12 do 14) przeznaczone do wykazania zasiłków, od których płatnik pobierał zaliczki na podatek. W części G zostaną dodane dwa wiersze (poz. 113 i 117) – jeden przeznaczony do wykazania przychodów z zasiłków macierzyńskich w przypadku młodych podatników, drugi – w przypadku pozostałych grup korzystających z ulgi zero PIT. Będą w nich wykazywane przychody zwolnione od podatku, jeśli płatnik zastosuje je w trakcie roku.
Przypomnijmy, że od tego roku wzory formularzy PIT i CIT nie są już publikowane w rozporządzeniu ministra finansów, ale w Biuletynie Informacji Publicznej resortu.