Projekt formularza, który będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r., w zeszłym tygodniu został opublikowany na stronie resortu. Uwagi można przesyłać do 23 czerwca 2022 r. na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl.
Zmiany w formularzu są wynikiem nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Chodzi o to, że od 1 lipca br. o zasiłki macierzyńskie zostanie rozszerzony katalog przychodów objętych ulgą zero PIT (zmiana ta będzie miała zastosowanie do zasiłków macierzyńskich za cały 2022 r.).