Potwierdziła, że mogą oni korzystać ze zwolnienia zawartego w przepisach wykonawczych. To oznacza, że turyści nie mogą żądać paragonu z kasy fiskalnej potwierdzającego przejazd.
Wiceminister poinformowała natomiast, że planowane są kontrole przewoźników na trasie Palenica Białczańska – Włosienica w celu sprawdzenia, czy uzyskane przez nich w 2014 r. obroty nie zobowiązują ich do zarejestrowania się jako czynni podatnicy VAT.