Przygotowany przez posłów PO projekt noweli m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zmianę terminu wejścia w życie ustawy uniemożliwiającej firmom wyprowadzanie zysków do rajów podatkowych. Proponowane zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2015 roku. Inicjatywa związana jest z opóźnieniem publikacji ustawy o opodatkowaniu firm działających w rajach podatkowych.

W poniedziałek po południu o projekcie będzie dyskutować sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Ustawa, którą rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września i - by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r - powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak 3 października. Istniały więc obawy, że nowe przepisy wejdą w życie z rocznym opóźnieniem.

W związku z opóźnieniem publikacji ustawy premier Ewa Kopacz zleciała szefowi KPRM Jackowi Cichockiemu wewnętrzną kontrolę w RCL i Ministerstwie Finansów. Opóźnienie publikacji ustawy dotyczącej rajów podatkowych bada NIK. Postępowanie sprawdzające w tej sprawie prowadzi prokuratura; jeszcze nie zdecydowała, czy podejmie śledztwo

Jak wynika ze wstępnego porządku obrad posłowie mają też rozpatrzyć projekt zmian w Kodeksie pracy przygotowany przez klub PO, który przewiduje wynagrodzenie za pracę w dniu od niej wolnym. Według projektu za pracę w dniu wolnym od pracy, którym zwykle jest sobota, przysługiwałby dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Dodatek byłby wypłacany na wniosek pracownika, lub w razie braku możliwości udzielenia mu dnia wolnego.

Obecnie przepisy przewidują, że pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu od niej wolnym "wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy", przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Według autorów projektu, przy pensji pracownika, np. 4 tys. zł brutto, dodatek za pracę w sobotę mógłby wynieść ok. 300 zł brutto. Według opozycji i związków zawodowych projekt w praktyce oznacza powrót do pracy przez sześć dni w tygodniu.

W porządku obrad jest także tzw. czwarta ustawa deregulacyjna, której celem jest usunięcie utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Rządowy projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zbiera w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w prawie 30 ustawach, m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego. Zmiany mają usunąć lub ograniczyć konkretne, zidentyfikowane w konsultacjach z przedsiębiorcami przeszkody dla działalności gospodarczej.

Do najważniejszych przepisów projektu eksperci zaliczyli propozycję, by pracownik, podejmując nową pracę na poprzednim stanowisku, w ciągu miesiąca od rozwiązania poprzedniej umowy mógł posługiwać się dotychczasowym orzeczeniem lekarskim.

Projekt ustawy zawiera także tzw. pakiet portowy, czyli skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin oraz wydłużenie terminu dla przedsiębiorców na rozliczenie VAT w imporcie przez upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Ma to służyć poprawie konkurencyjności polskich portów, które tracą klientów na rzecz sąsiednich Niemiec czy Holandii.

Posłowie będą także dyskutować nad częścią projektów, które zapowiadał były premier Donald Tusk w swoim sejmowym wystąpieniu pod koniec z sierpnia. Pierwszy z projektów ma zwiększyć ulgi podatkowe na trzecie i kolejne dzieci o 20 proc. Ulga na trzecie dziecko ma wzrosnąć z 1 668 zł do 2 tys. zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2,7 tys. zł. Nowe ulgi - jeśli propozycje zaakceptuje Sejm - będzie można wykorzystywać na zasadach, zgodnie z którymi osoby mniej zarabiające (i nie płacące dostatecznie wysokich podatków) będą mogły otrzymać zwrot z kasy państwa.

Druga propozycja to zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one wprowadzić podwyżkę dla emerytów i rencistów, których świadczenie nie przekracza 3,3 tys. zł, co najmniej o 36 zł; zmiana dotyczy ubezpieczonych w ZUS i w KRUS.