Sprawa dotyczyła stanu prawnego obowiązującego do końca 2021 r. Spór sprowadzał się do tego, czy przedsiębiorca, który w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) uzyskał decyzję o wsparciu i rozbudował istniejący zakład, może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od całego dochodu czy tylko w zakresie nowej inwestycji. Problem ten wielokrotnie opisywaliśmy w DGP.
W czwartek zapadł precedensowy wyrok NSA, w którym sąd kasacyjny zajął stanowisko korzystne dla podatników.